Категории
Профил на купувача

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“
/архив/

Номер: 276
актуална от: 14 май 2018 | 10:00
актуална до: 31 юли 2021 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на МОСВ – ЦА“, включваща 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърна техника“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на периферна техника“

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи