Категории
Профил на купувача

Пазарни консултации относно обществена поръчка с предмет: "Доразвитие на информационна система обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО на планове и програми"
/архив/

Номер: 284
актуална от: 04 май 2018 | 11:36
актуална до: 04 май 2021 | 11:36
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи