Категории
Профил на купувача

„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите по Рамково споразумение № СПОР-11 от 05.06.2017 г.
/архив/

Номер: 299
актуална от: 18 юни 2018 | 13:35
актуална до: 31 януари 2022 | 18:00

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите по Рамково споразумение № СПОР-11 от 05.06.2017 г.

Не са открити записи
Не са открити записи