Категории
Профил на купувача

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на МОСВ, по Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г. и Допълнително споразумение с № 1/14.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-9 от 30.05.2017 г.
/архив/

Номер: 348
актуална от: 28 януари 2019 | 15:23
актуална до: 28 януари 2021 | 15:23
Не са открити записи
Не са открити записи