Категории
Профил на купувача

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане съгласно Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г.
/архив/

Номер: 353
актуална от: 31 януари 2019 | 13:49
актуална до: 31 януари 2021 | 13:50
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095306462
  Удостоверено време: 12.02.2019 16:22:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095499429
  Удостоверено време: 18.02.2019 16:18:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095499430
  Удостоверено време: 18.02.2019 16:18:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095499431
  Удостоверено време: 18.02.2019 16:18:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи