Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“

Номер: 36
актуална от: 30 април 2014 | 17:40
актуална до: 31 декември 2021 | 17:30
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи