Категории
Профил на купувача

„Избор на консултант за изготвяне оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим” АД – гр. Девня“.

Номер: 361
актуална от: 25 февруари 2019 | 11:08
актуална до: 25 февруари 2025 | 11:08
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи