Категории
Профил на купувача

"Изготвяне на Национален доклад и преизчисление на емисиите на парникови газове, отделяни при отглеждането на земеделски култури, използвани като суровина за производствата на биогорива в България."
/архив/

Номер: 373
актуална от: 14 май 2019 | 17:31
актуална до: 14 май 2022 | 17:31
  • .pdf
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000104901898
    Удостоверено време: 11.07.2019 17:52:11
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи