Категории
Профил на купувача

Провеждане на 2 (два) броя национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. през 2019 г. и 2020 г.
/архив/

Номер: 386
актуална от: 13 юни 2019 | 17:16
актуална до: 13 юни 2022 | 17:16

ПРЕКРАТЕНА

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи