Категории
Профил на купувача

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на МОСВ
/архив/

Номер: 411
актуална от: 12 септември 2019 | 14:16
актуална до: 12 септември 2021 | 14:16
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000109435938
  Удостоверено време: 26.09.2019 15:47:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110618305
  Удостоверено време: 16.10.2019 15:59:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110618310
  Удостоверено време: 16.10.2019 15:59:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110618298
  Удостоверено време: 16.10.2019 15:59:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи