Категории
Профил на купувача

Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите по Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.

Номер: 429
актуална от: 26 февруари 2020 | 10:00
актуална до: 31 август 2025 | 18:00

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите” по Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г. и Допълнително споразумение с № 1/05.11.2019 г. към Рамково споразумение № СПОР-2/14.02.2018 г.

Не са открити записи
Не са открити записи