Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции“
/архив/

Номер: 48
актуална от: 19 май 2014 | 17:58
актуална до: 06 февруари 2021 | 18:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи