Категории
Профил на купувача

Открит конкурс за проект: Създаване на комуникационна концепция за популяризиране на приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013”
/архив/

Номер: 5
актуална от: 27 март 2013 | 09:16
актуална до: 20 май 2013 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи