Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“
/архив/

Номер: 50
актуална от: 20 май 2014 | 17:21
актуална до: 24 септември 2017 | 17:00