Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”
/архив/

Номер: 54
актуална от: 02 юни 2014 | 17:56
актуална до: 17 януари 2017 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи