Категории
Профил на купувача

„Планиране и осъществяване на рекламна кампания в печатните медии за отразяване напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2014 г.“.
/архив/

Номер: 60
актуална от: 17 юни 2014 | 15:49
актуална до: 24 юни 2014 | 17:00


„Планиране и осъществяване на рекламна кампания в печатните медии за отразяване напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2014 г.“.
Публична покана, Информация, Техническа спецификация и Методика
Приложение/Образци

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи