Категории
Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци в България, разработване на рамка за събиране, обработване и докладване на данните с отпадъците, планиране и изграждане на пилотен общи
/архив/

Номер: 63
актуална от: 23 юни 2014 | 17:33
актуална до: 06 ноември 2015 | 17:30