Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в с
/архив/

Номер: 67
актуална от: 25 юни 2014 | 17:30
актуална до: 15 август 2016 | 17:30
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи