Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение
/архив/

Номер: 7
актуална от: 25 април 2013 | 09:00
актуална до: 06 юни 2013 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи