Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“
/архив/

Номер: 72
актуална от: 22 юли 2014 | 09:12
актуална до: 30 април 2016 | 17:00