Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води“
/архив/

Номер: 74
актуална от: 12 септември 2014 | 18:58
актуална до: 31 декември 2016 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи