Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методика относно инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители“
/архив/

Номер: 75
актуална от: 12 септември 2014 | 19:00
актуална до: 31 декември 2016 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи