Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интер
/архив/

Номер: 8
актуална от: 25 април 2013 | 17:02
актуална до: 30 ноември 2017 | 17:00