Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за отопление на част от второстепенни разпоредители с бюджет от системата на Министерството на околната среда и водите.
/архив/

Номер: 80
актуална от: 20 октомври 2014 | 16:15
актуална до: 31 октомври 2015 | 17:00