Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” по рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 г.
/архив/

Номер: 90
актуална от: 01 декември 2014 | 18:59
актуална до: 31 декември 2016 | 17:00

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: До 17.00 часа 08.12.2014 г. в отдел “Канцелария и обслужване на едно гише” в Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер

Дата, час и място за отваряне на представените оферти – на 09.12.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобилипо сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР – 48/04.11.2014 г.

Не са открити записи
Не са открити записи