Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацит
/архив/

Номер: 96
актуална от: 16 януари 2015 | 12:24
актуална до: 31 декември 2016 | 17:30

„Извършване на функционален анализ на администрациите на МОСВ и на ИАОС“ по проект „Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-11-3 от 01.10.2014 г.

Не са открити записи
Не са открити записи