Категории
Профил на купувача

Сключване на договор по рамково споразумение № СПОР-41 от 07.10.2014 г. на Централния орган по обществените поръчки, с предмет: „Доставка на копирна хартия“ по Обособена позиция 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“
/архив/

Номер: 98
актуална от: 15 януари 2015 | 12:27
актуална до: 15 януари 2017 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи