С разнообразни инициативи отбелязахме Световния ден на водата 2022

 

Световният ден на водата 22 март беше отбелязан с разнообразни инициативи  от поделенията на МОСВ в цялата страна под мотото „Подземни води - да направим невидимото видимо“.

Тази година празникът съвпада с 20-ата годишнина от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България, чието отбелязване ще продължи през цялата 2022 г. с поредица от събития, посветени на юбилея.

 

Подробна информация за проведените инициативи на регионалните поделения на МОСВ 

 

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Темата за 2022 г. поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората. Почти цялата сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води е от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата.