Стартира кампанията "За чиста околна среда" 2021

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

Обръщаме Ви внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021г.

Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021г.

Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите може на намерите тук:

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021г.“