Започна кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.”

Стартира ежегодният конкурс за 2020 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси).

Приложение 1

Приложение 2