2 февруари e Световният ден на влажните зони

30 януари 2017 | 13:53

Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода.

Честотата на природните бедствия се увеличава и по-голямата част от тях са свързани с водите. Поради климатичните промени се очаква дори засилване на тази негативна тенденция в бъдеще. В същото време голяма част от обществото не е достатъчно запозната с ролята на влажните зони и това доколко те ни предпазват. Често на влажните зони се гледа като на запустели терени, които трябва да бъдат усвоявани за различни други ползвания. По преценка на учените най-малко 64% от влажните зони в световен мащаб са изчезнали от 1990 г. досега.

Основните послания на Световният ден на влажните зони са:

Влажните зони са естествена защита срещу бедствията и ни помагат да се справим с екстремните природни явления Правилно управляваните влажни зони осигуряват на местните общности защита и възможност за бързо възстановяване при природни бедствия Необходимо са действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчивото ползване на влажните зони

Постерът за Световният ден на влажните зони  2017  е публикуван на

http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/162407/DesktopPrint+PDF/1eedd99d-b025-473a-bf91-34eb1b13cac6

Формата за оцветяване от деца във връзка с отбелязването на Световният ден на влажните зони е достъпна от

http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/164052/WWD_color_in.pdf/2eb26000-bc08-4bbc-8687-940440ac1bfe

И през тази година при отбелязването на Световният ден на влажните зони се организира фотоконкурс за младежи на възраст от 18 до 25 години. Участниците в конкурса трябва да направят в периода 2 февруари – 2 март снимка на влажна зона, която е от полза при справяне с екстремни природни явления и да качат снимката на сайта на Рамсарската конвенция за Световния ден на влажните зони. Наградата на конкурса е  самолетен билет до избрана влажна зона в света. Повече информация за фотоконкурса ще намерите на: http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/162407/WWD17_photo_poster_Engl_HD2_+Desktop.pdf/3ae72cc3-a9dc-4d00-8bf4-397b95c58924

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в иранския град Рамсар, разположен на брега на Каспийско море, е приета международната Конвенция за влажните зони, известна и като Рамсарска конвенция.