Ежедневен бюлетин за количествата отпадъци, постъпили на територията на Р. България за 19.05.2022 г.