Екип на РИОСВ – Стара Загора е в Казанлък във връзка с инцидент в Завод 3 на „Арсенал” АД

14 март 2018 | 12:13

Екип на РИОСВ – Стара Загора е в Казанлък във връзка със сигнал от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за възникнал инцидент в Завод 3 на „Арсенал” АД.

С преносима апаратура за аварийни ситуации ще се извърши измерване на замърсителите на атмосферния въздух в 3 точки извън границите на площадката на „Арсенал” за оценка влиянието на възникналата ситуация върху качеството на въздуха на най-близката жилищна зона.