Министър Димов и зам.-министър Николова приветстваха УАСГ със 75-годишнината на висшето училище

01 ноември 2017 | 20:30

„Будителите, които се намират в университетите градят нещо много повече от сгради, пътища и съоръжения. Те градят мислене, градят разум, всъщност, те градят бъдещето –  онова, нематериалното, което пребъдва във вечността. Защото и най-голямата сграда, и най-добрият път, имат край. А това, което дават будителите се предава от поколение на поколение и то води напред. Затова освен 75-те години, които отбелязва Университетът по архитектура, строителство и геодезия, искам специално да поздравя днес всички, които празнуват Деня на народните будители, особено тук, в тази сграда. На добър път, будители на България!“ Така сърдечно министърът на околната среда и водите Нено Димов поздрави присъстващите на тържественото събрание в аулата на университета тази вечер. Домакините му връчиха специалната пластика на проф. Христо Харалампиев, изработена за 75-годишнината на УАСГ.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства сутринта Международната юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“. Тя обърна внимание на подготовката на кадри в университета. „За разработване и прилагане на политиките в областта на опазването на околната среда, не само в управлението на водите, от ключово значение са подготвените и квалифицираните кадри. Тези специалисти проектират градската среда и са нужни в държавната администрация – в МОСВ, в Басейновите дирекции, РИОСВ, както и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, посочи зам.-министър Николова. Климатичните промени изискват повече от всякога нов подход в планирането и проектирането на градовете и тяхната инфраструктура, което ще намали неблагоприятните последици. А това може да стане само със специалисти, подготвяни в УАСГ, каза Николова.