Министър Димов подписа договор за изграждане на инсталации за отпадъци на Петрич

29 ноември 2017 | 15:31

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Петрич Димитър Бръчков подписаха днес договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. По проекта ще се изградят компостираща инсталация с капацитет 4150 тона годишно и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 10 841 тона годишно. Съоръженията ще обслужват близо 50 000 жители.

„Това е добра инвестиция за жителите на община Петрич. Пожелавам успешно изпълнение на проекта“, каза министър Димов. Ще бъде въведена система, която включва разделно събиране на градински отпадъци от домакинствата в Петрич и селата Първомай, Марикостиново, Михнево и Кърналово. Системата обхваща обществени паркове и градини във всички населени места в община Петрич. По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на зелените отпадъци от домакинствата и два сметосъбиращи камиона за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци до инсталацията за компостиране.

„С изграждането на такива модерни инсталации българските общини ще имат нов европейски облик. Благодаря от името на жителите на общината за дадената ни възможност да изпълним този проект“, каза кметът Димитър Бръчков.

Общият размер на инвестицията е над 10,3 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,1 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.