Няма замърсяване на въздуха в Стара Загора

10 ноември 2017 | 15:47

След сигнал за скъсан газопровод в центъра на Стара Загора, РИОСВ възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извънредни измервания на въздуха. Контролът на атмосферния въздух се извърши с преносима апаратура в три точки около сградата на община Стара Загора. Данните от измерванията не показаха завишени нормите по наблюдаваните показатели.

Не са регистрирани превишения и от стационарния мониторингов пункт за контрол на въздуха в парка „Зелен клин”.   

 

ФОТО: Дарик радио