Оперативна програма "Околна среда" обяви конкурс за петима експерти

18 април 2017 | 12:00
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ обяви конкурс за петима държавни служители. Кандидатите ще се състезават за позициите на началник отдел „Програмиране и планиране“, държавен експерт в отдел „Последващ контрол“, старши експерт в отдел „Оценка на проекти и договаряне“, старши експерт по заместване  до завръщане на титуляра в отдел „Програмиране и планиране“  и  старши експерт по заместване до завръщане на титуляра в отдел „Последващ контрол“. Срокът за подаване на документи е 14 дни от обявяването на конкурса – 13 април 2017 г. Кандидатите могат да получат повече информация на сайта на МОСВ на адрес: http://www5.moew.government.bg/?p=56110