Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от РИОСВ – София, Столична община и СДВР за контрол върху горенето на отпадъчни материали

22 декември 2017 | 17:13

Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ - София), Столичната община и Столичната дирекция на вътрешните работи за контрол върху горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. Проверени са общо 8 обекта, в това число 4 автосервиза и 4 площадки за събиране на отпадъци.

Най-драстичното нарушение е констатирано в автосервиз, където е установено нерегламентирано изгаряне на отработени масла, които представляват опасни отпадъци. На дружеството е съставен акт, като законодателството предвижда санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При другите три автосервиза е установено, че не притежават работни листа за класификация на отпадъците, за което се предвижда санкция в размер от 5000 до 15 000 лв.

При проверените 4 площадки за събиране на отпадъци също са открити нарушения. При две от проверките е установено, че на площадката незаконно се съхраняват отпадъци от черни и цветни метали и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предвидената санкция е в размер от 15 000 до 50 000 лв. При проверка на друг пункт за събиране на отпадъци е установено изгаряне на пластмаси и кабели, които са неопасни отпадъци. Предвидената за подобно нарушение санкция е в размер от 1400 до 4000 лв. Беше съставен и акт за не водене на отчетност на количествата приемани и предавани отпадъци, както и два фиша за замърсяване около пунктовете.