Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на „БСП за България“ Надя Клисурска относно проект по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча

20 октомври 2017 | 14:55

20 октомври 2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

 

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение от зам. министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Денис Кнобел за изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, чиято цел е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на 4388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита на територията на цялата страна. Дейностите по проекта предвиждат преопаковане, транспортиране, окончателно унищожаване и почистване на складовете и терените, където се съхраняват преопаковани, събрани и изнесени пестициди с изтекъл срок на годност.

В момента проекта на документация за обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“ е в процедура на одобрение от представителите на Конфедерация Швейцария. Изпратили сме го за окончателно одобряване по тяхно искане. Очаква се процедурата да бъде обявена в Агенцията за обществени поръчки до края на 2017 г. и да имаме избрани изпълнители през месец април 2018 г. Това означава, че ако няма допълнителни затруднения, през май 2018 г. трябва да започне изпълнението на проекта.

 

Пояснения на министър Димов в дуплика:

Една от първите срещи, които имах, когато встъпих в длъжност като министър на околната среда и водите, беше с швейцарския посланик именно по повод този проект, който очевидно закъснява. На практика има обективни и субективни причини, може би вторите са повече. Ще се опитам максимално бързо да придвижа процедурите, за да започне реализацията на проекта навреме. Факт е, че до септември-октомври 2019 г. трябва да е завършила активната работа, за да може документално да се приключи до края на 2019 г., защото това е окончателният срок. Ще направя необходимото, за да наваксам изоставането до тук.