Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава НП „Централен Балкан“

14 декември 2017 | 15:14

Екип на Сдружението за дива природа "Балкани" е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк. Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг. и в добро здравословно състояние.  Кръстен е Спиридон – в чест на св. Спиридон, който се отбелязва на 12 декември. Това е петата мечка с GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация, обитаваща Национален парк „Централен Балкан“.

Маркировката е поредната стъпка от изпълнявания договор между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Сдружение за дива природа "Балкани", по проект "Продължаване на дейностите на Дирекция НП "Централен Балкан" за проучване на миграциите, индивидуалните територии и използването на местообитанията на кафявата мечка, чрез маркиране на индивидите и асистиране при случаи на проблемни мечки".