Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“
/архив/

Номер: 102
актуална от: 05 февруари 2015 | 16:10
актуална до: 31 март 2017 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи