Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр.Девня и на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“ по обособени пози
/архив/

Номер: 104
актуална от: 17 февруари 2015 | 13:40
актуална до: 31 декември 2017 | 17:00

„Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр. Девня  и на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1: ,,Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Геосол“ АД – гр.Провадия“;

Обособена позиция 2: ,,Избор на проектант за изготвяне на проектна документация за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на ,,Агрополихим“ АД – гр.Девня и за провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлените имоти, разположени в горски територии (за обект № 5 ,,Построяване на ново депо за отпадъци“)

Не са открити записи
Не са открити записи