Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Изработка (дизайн, оформление, предпечат и печат) и доставка на рекламни и информационни материали, в изпълнение на мерките по информация и публичност по BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“
/архив/

Номер: 116
актуална от: 30 април 2015 | 14:50
актуална до: 30 септември 2016 | 17:00


и програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ на ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.)“