Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната сред
/архив/

Номер: 119
актуална от: 18 май 2015 | 16:49
актуална до: 30 ноември 2016 | 17:00


Публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, свързани с проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите“

Не са открити записи
Не са открити записи