Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

Номер: 164
актуална от: 14 април 2016 | 12:30
актуална до: 30 декември 2022 | 17:00
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи