Категории
Профил на купувача

Процедура пряко договаряне с предмет: Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на 6 (шест) съществуващи общински сметища, разположени на територията на област Монтана и област Габрово, с три обособени позиции, както следва:
/архив/

Номер: 172
актуална от: 14 юли 2016 | 11:05
актуална до: 14 август 2020 | 17:30

ПРИКЛЮЧИЛ И ПО ТРИТЕ ОБОСОБ.ПОЗИЦИИ
Обособена позиция 1: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството при закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с.Боровци, община Берковица, област Монтана";
Обособена позиция 2: "Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на 4 (четири) съществуващи сметища в община Севлиево, област Габрово";
Обособена позиция 3: "Упражняване на авторски надзор при закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр.Дряново, област Габрово". 

Не са открити записи
Не са открити записи