Категории
Профил на купувача

Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за МОСВ  ....."
/архив/

Номер: 204
актуална от: 25 февруари 2017 | 08:02
актуална до: 31 март 2020 | 10:01

Открита процедура с предмет: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“