Категории
Профил на купувача

Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства
/архив/

Номер: 212
актуална от: 06 май 2017 | 12:10
актуална до: 30 юни 2020 | 15:09

„Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства“, включва 3 обособени позиции

Не са открити записи
Не са открити записи