Категории
Профил на купувача

"Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер"
/архив/

Номер: 233
актуална от: 12 август 2017 | 14:30
актуална до: 28 февруари 2022 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

Не са открити записи