Категории
Профил на купувача

Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за край на отпадъка по чл. 5 от ЗУО ......
/архив/

Номер: 239
актуална от: 13 септември 2017 | 13:04
актуална до: 31 октомври 2020 | 16:03

Обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и брикети, получени от слънчогледови люспи и за пелети и брикети, получени от нетретирани дървесни отпадъци“

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи